OPAC | Tra cứu tài liệu

THƯ VIỆN TỈNH THANH HÓA

Tìm thấy 2 Kết quả Tổng số 74023

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Phạm Trường Khang
  Thông tin xuất bản: H.: Nxb. Hà Nội, 2022
  Phân loại tài liệu: 959.70099 / T 103 TR
  Loại CSDL: Sách/ THƯ VIỆN
 • 2.
  Tác giả: Phạm Trường Khang
  Thông tin xuất bản: H.: Văn hóa thông tin, 2010
  Phân loại tài liệu: 959.70092 / C 101 S
  Loại CSDL: Sách/ THƯ VIỆN